Agencja Celna Proste Cło - Pierwsza w Polsce Internetowa Agencja Celna #UpraszczamyPrzepisy

Potrzebujesz numeru EORI?
A może chcesz sprawdzić czy Twoja firma
ma nadany numer EORI?

To proste 🙂 – wpisz poniżej numer NIP swojej firmy i kliknij weryfikuj

Podaj poprawny numer NIP dla którego chcesz uzyskać numer EORI

Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, ang. Economic Operators’ Registration and Identification) jest to główny element identyfikacyjny element programu e-Customs czyli elektronicznego środowiska dla administracji celnych państw UE. Na podstawie tego numeru firma jest identyfikowana przez systemy celne UE a co za tym idzie firma bez nadanego numeru EORI nie istnieje dla administracji celnej. Na pytanie postawione w nagłówku najprościej można odpowiedzieć porównując go do numeru NIP. Tak jak bez NIP nie załatwimy żadnej sprawy w Urzędzie Skarbowym, tak bez EORI nie załatwimy żadnej sprawy w Urzędzie Celno-Skarbowym.


Wniosek o nadanie numeru EORI składa się w formie elektronicznej poprzez portal służby celnej PUESC. Złożone w ten sposób wnioski rozpatruje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie:

  • podpisu elektronicznego
  • konta na portalu PUESC

Najprościej będzie sprawdzić po NIP. Struktura numeru jest zróżnicowana w zależności od kraju UE w którym został nadany, ale zazwyczaj opiera się on na numerze identyfikacji podatkowej danego podmiotu lub jest z nim tożsamy. W Polsce jest to numer NIP firmy poprzedzony oznaczeniem kraju tj. PL oraz pięcioma zerami na końcu.

Dla przykładu nasz numer to PL847146028300000 gdzie:

  • PL – to oznaczenie kraju
  • 8471460283 – to nasz numer NIP
  • 00000 – dopełnienie numeru

Po prostu wpisać numer NIP firmy na początku tej strony 🙂